Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Fryderyk Puła
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie złożone w związku z upływem V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie
Stanowisko: Starosta Lubartowski
Opis: początek V kadencji
Oświadczenie
Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Opis: Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie
Stanowisko: Starosta Lubartowski
Opis: koniec IV kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe za 2012 r. - korekta z dnia 30 września 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Starosta Lubartowski
Opis: oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 rok
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Starosta Lubartowski
Opis: Oświadczenie za rok 2011
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Starosta Lubartowski
Opis: Oświadczenie za rok 2010
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Starosta Lubartowski
Opis: Oświadczenie - początek kadencji 2010-2014
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za rok 2010
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Opis: Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Starosta Lubartowski
Opis: Oświadczenie złożone w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie w związku z upływem III kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie - początek kadencji 2010-2014
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Opis: Oświadczenie złożone na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko: Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Opis: Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko: Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko: Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Opis: Oświadczenie za rok 2006
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie złożone w związku z upływem V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji