Skład Zarządu Powiatu

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Ewa Zybała Stanowisko: Starosta Lubartowski
7
Lucjan Mileszczyk Stanowisko: Wicestarosta Lubartowski
8
Jarosław Budka Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
12
Jan Zaworski Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
13
Ryszard Wójcik Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
14