Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Grażyna Szafrańska Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Janusz Pożak Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
2
Daniel Osiński Stanowisko: Sekretarz Komisji
3
Piotr Fiutka Stanowisko: Członek Komisji
4
Andrzej Kardasz Stanowisko: Członek Komisji
5
Jerzy Marzęda Stanowisko: Członek Komisji (do dn.29.08.2018)
6
Lucjan Mileszczyk Stanowisko: Członek Komisji
7
Andrzej Rodak Stanowisko: Członek Komisji
8