Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Skład Rady IV kadencji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Henryk Zdunek Stanowisko:PRZEWODNICZĄCY RADY
0 1
Anna Bielińska Stanowisko:Radna
0 4
Marian Bober Stanowisko:Radny, Członek Zarządu Powiatu
0 5
Krystyna Jędryszka Stanowisko:Radna
0 6
Andrzej Jackowski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
0 6
Tadeusz Kasperek Stanowisko:Radny, Członek Zarządu Powiatu
0 7
Piotr Tadeusz Krzyżanowski Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
0 8
Jan Wiesław Mazurek + Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem
0 9
Jan Zaworski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
0 10
Jerzy Marzęda Stanowisko:Radny
0 10
Tadeusz Wiesław Nastaj Stanowisko:Radny
0 11
Janusz Pożak Stanowisko:Radny, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
0 12
Fryderyk Puła Stanowisko:Radny, Starosta Lubartowski
0 13
Leszek Jacek Rogulski_ Stanowisko:Radny
0 14
Leszek Jacek Rogulski Stanowisko:Radny
0 15
Kazimierz Stanisław Sysiak Stanowisko:Radny, Członek Zarządu Powiatu
0 16
Grażyna Szafrańska Stanowisko:Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
0 17
Kazimierz Szymczak Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
0 18
Edward Bernard Woliński Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
0 19
Ryszard Zygmunt Wójcik Stanowisko:Radny
0 20
Sebasian Wysok Stanowisko:Radny
0 21
Janusz Stanisław Żuk Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Budownictwa, Komunikacji i Porządku Publicznego
0 22
Barbara Grażyna Jezior Stanowisko:wygaśnięcie mandatu z dniem 26.03.2013 r.
0 23