Skład Rady IV kadencji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Henryk Zdunek Stanowisko: PRZEWODNICZĄCY RADY
1
Jan Zaworski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
2
Andrzej Jackowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
3
Anna Bielińska Stanowisko: Radna
4
Marian Bober Stanowisko: Radny, Członek Zarządu Powiatu
5
Krystyna Jędryszka Stanowisko: Radna
6
Tadeusz Kasperek Stanowisko: Radny, Członek Zarządu Powiatu
7
Piotr Tadeusz Krzyżanowski Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
8
Jan Wiesław Mazurek Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem
9
Jerzy Marzęda Stanowisko: Radny
10
Tadeusz Wiesław Nastaj Stanowisko: Radny
11
Janusz Pożak Stanowisko: Radny, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
12
Fryderyk Puła Stanowisko: Radny, Starosta Lubartowski
13
Leszek Jacek Rogulski_ Stanowisko: Radny
14
Leszek Jacek Rogulski Stanowisko: Radny
15
Kazimierz Stanisław Sysiak Stanowisko: Radny, Członek Zarządu Powiatu
16
Grażyna Szafrańska Stanowisko: Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
17
Kazimierz Szymczak Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
18
Edward Bernard Woliński Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
19
Ryszard Zygmunt Wójcik Stanowisko: Radny
20
Sebasian Wysok Stanowisko: Radny
21
Janusz Stanisław Żuk Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Budownictwa, Komunikacji i Porządku Publicznego
22
Barbara Grażyna Jezior Stanowisko: wygaśnięcie mandatu z dniem 26.03.2013 r.
23