Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jarema Paprocki Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Jarosław Budka Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
2
Andrzej Jackowski Stanowisko: Członek Komisji
3
Piotr Krzyżanowski Stanowisko: Członek Komisji
4
Lucjan Mileszczyk Stanowisko: Członek Komisji
5
Jan Zaworski Stanowisko: Członek Komisji
6
Andrzej Rodak Stanowisko: Członek Komisji
7
Ryszard Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
8