Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jan Wiesław Mazurek Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Jan Zaworski Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
2
Anna Bielińska Stanowisko: Członek Komisji
3
Andrzej Jackowski Stanowisko: Członek Komisji
4
Krystyna Jędryszka Stanowisko: Członek Komisji
5
Leszek Jacek Rogulski Stanowisko: Członek Komisji
6
Henryk Zdunek Stanowisko: Członek Komisji
7