Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Dariusz Różycki Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Andrzej Jackowski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
2
Piotr Krzyżanowski Stanowisko: Członek Komisji
3
Jan Wiesław Mazurek Stanowisko: Członek Komisji
4
Lucjan Mileszczyk Stanowisko: Członek Komisji
5
Kazimierz Sysiak Stanowisko: Członek Komisji
6
Ryszard Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
7