Skład komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Władysław Kowalik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Andrzej Jankowski Stanowisko: zgon
2
Ryszard Furmańczuk Stanowisko: Członek Komisji
3
Andrzej Jackowski Stanowisko: Członek Komisji
4
Krystyna Jędryszka Stanowisko: Członek Komisji
5
Alina Janek Stanowisko: Członek Komisji
6
Jan Lizut Stanowisko: Członek Komisji
7