Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Żuk Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Grażyna Szafrańska Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
2
Tadeusz Kasperek Stanowisko: Członek Komisji
3
Jan Wiesław Mazurek Stanowisko: Członek Komisji
4
Tadeusz Nastaj Stanowisko: Członek Komisji
5
Ryszard Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
6
Jan Zaworski Stanowisko: Członek Komisji
7