Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Kierownictwo Starostwa

Szczegółowe wyszukiwanie
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rezygnacją z funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VI kadencji 2018-2013
Stanowisko pracownika - Radny
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem do pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VI kadencji 2018-2013
Oświadczenie złożone w związku z upływem V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie złożone w związku z upływem V kadencji Zarządu Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie złożone w związku z upływem V kadencji Zarządu Powiatu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem
Starosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na stanowisko Starosty Lubartowskiego
Stanowisko pracownika - Starosta Lubartowski
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Starosta Lubartowski
Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VI kadencji 2018-2013
Oświadczenie Majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rezygnacją z funkcji
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na stanowisko Wicestarosty Lubartowskiego
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Lubartowski
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Lubartowski
Starosta Lubartowski
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie złożone w związku z upływem V kadencji Zarządu Powiatu
Skarbnik Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Członek Zarządu Powiatu
oświadczenie majątkowe złożone w dniu przyjęcia rezygnacji z funkcji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Sekretarz Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przeniesieniem na stanowisko Sekretarza Powiatu
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przeniesieniem do innej jednostki
Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie złożone w związku z upływem V kadencji Zarządu Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przeniesieniem ze stanowiska Sekretarz Powiatu na inne stanowisko
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VI kadencji 2018-2013
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Starosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Starosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starosta Lubartowski
Starosta Lubartowski
Oświadczenie złożone w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Starosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Starosta Lubartowski