Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Zespół Szkół w Kocku
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Dom Pomocy Społecznej w Kocku
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
oświadczenie majątkowe złożone w dniu rozwiązania stosunku pracy
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - korekta
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. - korekta
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
oświadczenie złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. oraz złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Dom Pomocy Społecznej w Kocku
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Bursa Szkolna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
Oświadczenie złożone na dzień zatrudnienia na stanowisku
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Bursa Szkolna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.