Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Szkół w Kocku
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Dom Pomocy Społecznej w Kocku
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022_prawidłowy skan
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
w związku z upływem terminu wyznaczenia do pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Oświadczenie złożone w związku z wyznaczeniem do pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku ze zwolnieniem ze stanowiska dyrektora
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zatrudnieniem do pełnienia obowiązków dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem do pełnienia obowiązków dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Bursa Szkolna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Bursa Szkolna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Bursa Szkolna w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Bursy Szkolnej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem do pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok