Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Członek Zarządu Powiatu

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Lucjan Mileszczyk Członek Zarządu Powiatu 0 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju

przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu

pokój 105

Obowiązki

Członek Zarządu Powiatu, z którym został nawiązany stosunek pracy w Starostwie, realizuje zakres zadań i kompetencji Starosty zgodnie z podziałem obowiązków.

 

Do zadań Członka Zarządu Powiatu należy w szczególności:

1) zastępowanie Starosty w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty;

2) nadzór i koordynacja pracy następujących komórek organizacyjnych:

a) Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

b) Wydziału Spraw Społecznych;

3) nadzór i koordynacja działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy;

4) współpraca z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej istniejącymi na terenie powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia;

5)  nadzór i koordynacja działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej;

6) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;

7)  współpraca z komisjami Rady Powiatu;

8)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu i Starostę.