Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Członek Zarządu Powiatu

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Lucjan Mileszczyk Członek Zarządu Powiatu 0 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju

przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu

pokój 105

Obowiązki

Członek Zarządu Powiatu, z którym został nawiązany stosunek pracy w Starostwie, realizuje zakres zadań i kompetencji Starosty zgodnie z podziałem obowiązków.

 

Do zadań Członka Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  1. zastępowanie Starosty w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty;
  2. nadzór i koordynacja pracy:

a) Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

b) Wydziału Architektury i Budownictwa;

  1. merytoryczne opiniowanie decyzji podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych;
  2. wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu Powiatu;
  3. współpraca z komisjami Rady Powiatu;

     4.wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu i Starostę