Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Wicestarosta

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Jacek Pożarowszczyk WICESTAROSTA LUBARTOWSKI 0 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
WICESTAROSTA LUBARTOWSKI
Godziny przyjęć i numer pokoju

przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu

pokój 106

Obowiązki

Wicestarosta realizuje zakres zadań i kompetencji Starosty zgodnie
z podziałem obowiązków.

 

Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:

 

1) zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności;

2) nadzór i koordynacja pracy następujących wydziałów:

a) Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

b) Architektury i Budownictwa;

c) Inwestycji i Mienia Powiatu

3) nadzór i koordynacja realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej;

4) nadzór i koordynacja Zarządu Dróg Powiatowych

5) merytoryczne opiniowanie decyzji podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych;

6) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu Powiatu;

7) współpraca z komisjami Rady Powiatu;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu i Starostę.