Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Kazimierz Szymczak Stanowisko: Przewodniczący Komisji
2
Tadeusz Kasperek Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
3
Jerzy Marzęda Stanowisko: Członek Komisji
4
Janusz Pożak Stanowisko: Członek Komisji
5
Leszek Jacek Rogulski_ Stanowisko: Członek Komisji
6
Leszek Jacek Rogulski Stanowisko: Członek Komisji
7
Edward Woliński Stanowisko: Członek Komisji
8
Sebasian Wysok Stanowisko: Członek Komisji
9