Skład komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Henryk Zdunek Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Jan Lizut Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
2
Elżbieta Jankowska Stanowisko: Członek Komisji
3
Wanda Abramek Stanowisko: Członek Komisji
4
Jan Kapitan Stanowisko: Członek Komisji
5
Marian Kapusta Stanowisko: Członek Komisji
6
Krzysztof Karczmarz Stanowisko: Członek Komisji
7