2020

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objetych obowiązkiem zgłoszenia
na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

od do