Skład komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Wanda Abramek Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
1
Jerzy Knefel Stanowisko: Wceprzewodniczący Komisji
2
Grzegorz Gregorowicz Stanowisko: Członek Komisji
3
Alina Janek Stanowisko: Członek Komisji
4
Jan Kapitan Stanowisko: Członek Komisji
5
Tadeusz Kasperek Stanowisko: Członek Komisji
6
Jan Wiesław Mazurek Stanowisko: Członek Komisji
7