Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Radni

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem mandatu
Stanowisko pracownika - Radna - objęcie mandatu z dn.17.11.2021 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na Członka Zarządu Powiatu
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Rada
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na stanowisko Członka Zarządu Powiatu
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Rada Powiatu
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie złożone w związku z wyborem na stanowisko Członka Zarządu Powiatu
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Starosta Lubartowski
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Radna
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny