Radni

Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2013 r
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2013 r
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
oświadczenie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Powiatu
Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.