Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Skład Rady V kadencji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Henryk Zdunek Stanowisko:PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu
515 1
Andrzej Jackowski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
515 2
Grzegorz Poznański Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
515 3
Antoni Bielski Stanowisko:Radny
515 4
Piotr Krzyżanowski Stanowisko:Radny, Członek Zarządu Powiatu
515 5
Piotr Fiutka Stanowisko:Radny
515 5
Andrzej Kardasz Stanowisko:Radny
515 6
Przemysław Kural Stanowisko:Radny
515 8
Andrzej Rodak Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
515 8
Lucjan Mileszczyk Stanowisko:Radny
515 9
Jan Wiesław Mazurek + Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem
515 9
Jerzy Marzęda Stanowisko:Radny, Członek Zarządu Powiatu
515 10
Jan Zaworski Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
515 10
Ryszard Wójcik Stanowisko:Radny
515 11
Daniel Osiński Stanowisko:Radny, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
515 13
Janusz Pożak Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
515 14
Fryderyk Puła Stanowisko:Radny, Starosta Lubartowski
515 15
Dariusz Różycki Stanowisko:Radny, Przewodniczący Komisji Budownictwa, Komunikacji i Porządku Publicznego
515 17
Kazimierz Sysiak Stanowisko:Radny, Wicestarosta Lubartowski
515 18
Grażyna Szafrańska Stanowisko:Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
515 19
Teresa Zielińska Stanowisko:Radna
515 22