Skład Rady V kadencji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Henryk Zdunek Stanowisko: PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu
Kadencja 2014 - 2018 1
Andrzej Jackowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Kadencja 2014 - 2018 2
Grzegorz Poznański Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Kadencja 2014 - 2018 3
Antoni Bielski Stanowisko: Radny
Kadencja 2014 - 2018 4
Piotr Fiutka Stanowisko: Radny
Kadencja 2014 - 2018 5
Andrzej Kardasz Stanowisko: Radny
Kadencja 2014 - 2018 6
Piotr Krzyżanowski Stanowisko: Radny, Członek Zarządu Powiatu
Kadencja 2014 - 2018 7
Przemysław Kural Stanowisko: Radny
Kadencja 2014 - 2018 8
Jan Wiesław Mazurek Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem
Kadencja 2014 - 2018 9
Jerzy Marzęda Stanowisko: Radny, Członek Zarządu Powiatu
Kadencja 2014 - 2018 10
Lucjan Mileszczyk Stanowisko: Radny
Kadencja 2014 - 2018 11
Daniel Osiński Stanowisko: Radny, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Kadencja 2014 - 2018 13
Janusz Pożak Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Kadencja 2014 - 2018 14
Fryderyk Puła Stanowisko: Radny, Starosta Lubartowski
Kadencja 2014 - 2018 15
Andrzej Rodak Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Kadencja 2014 - 2018 16
Dariusz Różycki Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Budownictwa, Komunikacji i Porządku Publicznego
Kadencja 2014 - 2018 17
Kazimierz Sysiak Stanowisko: Radny, Wicestarosta Lubartowski
Kadencja 2014 - 2018 18
Grażyna Szafrańska Stanowisko: Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Kadencja 2014 - 2018 19
Ryszard Wójcik Stanowisko: Radny
Kadencja 2014 - 2018 20
Jan Zaworski Stanowisko: Radny, Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Kadencja 2014 - 2018 21
Teresa Zielińska Stanowisko: Radna
Kadencja 2014 - 2018 22