Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Grażyna Szafrańska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
1
Kazimierz Szymczak Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
3
Janusz Pożak Stanowisko: Sekretarz Komisji
4
Anna Bielińska Stanowisko: Członek Komisji
5
Piotr Krzyżanowski Stanowisko: Członek Komisji
6
Sebasian Wysok Stanowisko: Członek Komisji
7
Janusz Żuk Stanowisko: Członek Komisji
8