Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań Radnych dostępne są na portalu eSesja pod adresem:
http://powiatlubartowski.esesja.pl/

 

Imienne wykazy głosowań z kolejnych sesji dostępne w zakładce „Uchwały Rady Powiatu”
w załączeniu do uchwał.

 

od do