Skład Komisji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Pożak Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Jan Sławecki Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
2
Piotr Krzyżanowski Stanowisko: Członek Komisji
3
Tomasz Marzęda Stanowisko: Członek Komisji
4
Lucjan Mileszczyk Stanowisko: Członek Komisji
5
Grzegorz Poznański Stanowisko: Członek Komisji
6
Jan Zaworski Stanowisko: Członek Komisji
7
Jerzy Zwoliński Stanowisko: Członek Komisji
8